Geocaching

Geocaching is een avontuurlijk spel voor handheld GPS en Smartphone(minder geschikt) gebruikers. Het werd voor het eerst in het jaar 2000 werd gespeeld.
Het basisidee is dat personen of organisaties/verenigingen, waar ook ter wereld, caches(een ‘schat’) verstoppen en de locaties van deze caches delen door op internet hun exacte positie te melden.
Andere GPS gebruikers gebruiken deze coördinaten om deze caches te vinden.
Caches kunnen zijn Tupperware dozen, oude munitiekisten, PVC buizen… Kortom een voorwerk waar een logboek in past en die ruimte biedt aan ruilitems.
Is de cache eenmaal gevonden, dan geeft de cache z’n geheimen prijs en beloont de vinder met een variëteit aan beloningen.
Aan de vinder wordt gevraagd iets uit te cache te nemen en hiervoor in de plaats weer iets achter te laten. (Bron: www.geocaching.nl)

DAPper doet mee aan het organiseren van CITO’s.

Cache in Trash out, kortweg CITO, is een activiteit die nauw verbonden is aan Geocaching.

CITO events zijn events waarbij we de natuur intrekken om zwerfvuil te verzamelen, soms onder begeleiding van een natuurbeheerder.
De laatste jaren zie je een ontwikkeling waarbij CITO wat breder geïnterpreteerd word. Een mooi voorbeeld is het snoeien van wilgen in de polder.
Kortom CITO events zijn activiteiten waar we allemaal beter van worden! (Bron: www.geocaching.nl)

Klik hier om meer informatie te vinden over Geocaching.